Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Henryk IV Lancaster (król Anglii 1399–1413)

Portret Henryka IV.

fot.domena publiczna Portret Henryka IV.

Henryk IV Lancaster (ur. IV 1366 w zamku Bolingbroke (hr. Lincoln), zm. 20 III 1413 w Londynie) – król Anglii od 1399 roku z dynastii Lancasterów. Syn Jana z Gandawy, księcia Lancaster, syna Edwarda III, króla Anglii, i Blanki Lancaster. Dwukrotnie żonaty: z Marią de Bohun, córka Humphreya X, księcia Hereford, i Joanną, córką Karola II, króla Nawarry. Z pierwszą żoną miał siedmioro dzieci, m.in. Henryka V.

Za życia ojca pozostawał w cieniu jego polityki. W czasie wyprawy Jana z Gandawy do Hiszpanii w 1386 roku przyłączył się do opozycji możnych przeciw Ryszardowi II. Po powrocie ojca do Anglii udał się na krucjatę na Litwę (1390) i do Prus (1392).

Ryszard w czasie próby pozbycia się opozycji możnych skazał Henryka, bardziej znanego wtedy jako Bolingbroke, na banicję, a w 1399 roku po śmierci Jana z Gandawy pozbawił go dóbr. Henryk jednak, korzystając z nieobecności króla w Anglii, zdobył władzę i zmusił Ryszarda do abdykacji; został uznany przez parlament za króla jako Henryk IV. W październiku 1399 roku rozpoczął panowanie dynastii Lancasterów na tronie Anglii.

Rządy Henryka zdominowały walki z wrogami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Najpierw musiał rozprawić się ze zwolennikami Ryszarda II, którego kazał najprawdopodobniej zagłodzić w więzieniu (1400). Następne lata przyniosły konflikt ze zbuntowaną szlachtą walijską pod wodzą Owena Glendowera, do którego przyłączyła się wpływowa rodzina hrabiów Northumbrii, Percych.

Do tych problemów doszedł jeszcze bunt arcybiskupa Yorku Ryszarda Scropa, który planował nową rebelię przeciw Henrykowi. Tłumienie buntów i wojny domowej było kosztowne, co skłoniło parlament do ograniczenia wpływu króla na finanse i obsadę urzędów. Ostatnie lata Henryka to okres zmagań z chorobą, którą najprawdopodobniej był wrodzony syfilis. Król zmarł opuszczony i schorowany. Władzę przejął po nim energiczny syn, Henryk V.

Autor hasła:

Maciej Michalski – doktor habilitowany, historyk mediewista, związany z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor prac poświęconych m. in. historii idei, historii kobiet oraz historii kształtowania się tożsamości narodowej Słowian w XIX wieku. Współautor „Słownika władców polskich”, „Słownika władców Europy średniowiecznej” oraz „Słownika władców Europy nowożytnej i najnowszej”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. Słownik władców Europy średniowiecznej (Wydawnictwo Poznańskie 2005) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.