Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Elżbieta (księżniczka polska)

Popiersie gotyckie Elżbiety pomorskiej (fot. Packare, lic. CC0)

fot.Packare, lic. CC0 Popiersie gotyckie Elżbiety pomorskiej (fot. Packare, lic. CC0)

Elżbieta (ur. ok. 1326, zm. przed 1363) – księżniczka polska, żona Bogusława V zachodniopomorskiego, córka Kazimierza III Wielkiego i Aldony-Anny, córki wielkiego księcia litewskiego Giedymina.

W 1335 r., w momencie zbliżenia Polski z cesarskim domem Wittelsbachów, zawarty został sojusz z margrabią brandenburskim Ludwikiem, starszym synem cesarza. Przewidywał on małżeństwo Elżbiety z Ludwikiem Rzymskim, młodszym synem cesarza. Związek ten miał doraźne cele polityczne i był wymierzony przeciwko sprzymierzeńcom Krzyżaków – Luksemburgom. Kilka miesięcy później na zjeździe w Wyszehradzie (1335) nastąpiło zbliżenie z Janem Luksemburskim, co miało być gwarantowane przez małżeństwo Elżbiety z wnukiem Jana Luksemburskiego, Janem, synem księcia Bawarii.

Zerwanie umów małżeńskich z Wittelsbachami doprowadziło do oziębienia stosunków z margrabią brandenburskim Ludwikiem i do jego przymierza z Krzyżakami. Kolejny raz Elżbieta stała się przedmiotem gry politycznej ojca w 1343 r. 24 lutego tego roku w Poznaniu został zawarty sojusz Kazimierza Wielkiego z książętami Pomorza Zachodniego: Bogusławem V, Barnimem IV i Warcisławem V. Sojusz ten był skierowany przeciwko zakonowi krzyżackiemu, a umocnić go miało małżeństwo Bogusława z Elżbieta. Ślub został zawarty latem 1343 r. Ze związku tego urodziło się troje dzieci: Kaźko słupski (1351-1377), Elżbieta, późniejsza żona cesarza Karola IV, oraz Warcisław (zm. 1395). Elżbieta zmarła przed 1363 r., gdyż w tym roku Bogusław ożenił się powtórnie.

Autor hasła:

Autor hasła:

Jacek Jaskulski – doktor nauk humanistycznych, historyk mediewista związany z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Biblioteką Kórnicką PAN. Współautor „Słownika władców polskich”, „Słownika władców Europy średniowiecznej” oraz „Słownika władców Europy nowożytnej i najnowszej”. Zmarł w 2006 roku.

Źródło:

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. Słownik władców polskich (Wydawnictwo Poznańskie 1999) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.