Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bolesław V (książę warszawski 1454/76–1488)

Pieczęć Bolesława V warszawskiego.

fot.domena publiczna Pieczęć Bolesława V warszawskiego.

Bolesław V (ur. przed 1454, zm. 1488 w Łomży) – książę płocki, warszawski, zakroczymski, nurski i wiski, syn Bolesława IV i Barbary, księżniczki ruskiej. Do 1462 roku nie miał własnej dzielnicy, potem do 1476 roku rządził wspólnie z młodszym bratem Januszem II.

Rządy jego przebiegały pod znakiem sporów z królem Polski Kazimierzem IV Jagiellończykiem, który coraz bardziej ograniczał władztwo rodzimych książąt na Mazowszu przez włączanie ich ziem do Korony. Konflikt z Polską rzutował na postawę Bolesława podczas zatargów Kazimierza Jagiellończyka z zakonem krzyżackim. Mimo że był lennikiem Polski, nie opowiadał się z reguły po żadnej ze stron. Był żonaty z Anną, córką wojewody bełskiego, z którą się rozwiódł. Nie miał dzieci. Został pochowany w Warszawie.

Autor hasła:

Maciej Michalski – doktor habilitowany, historyk mediewista, związany z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor prac poświęconych m.in. historii idei, historii kobiet oraz historii kształtowania się tożsamości narodowej Słowian w XIX wieku. Współautor „Słownika władców polskich”, „Słownika władców Europy średniowiecznej” oraz „Słownika władców Europy nowożytnej i najnowszej”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej „Słownik władców polskich” (Wydawnictwo Poznańskie 1999) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.