Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bolesław (książę oleśnicki 1312–1320/21)

Pieczęć Bolesława z 1313 roku.

fot.domena publiczna Pieczęć Bolesława z 1313 roku.

Bolesław (ur. ok. 1294–1295, zm. między majem 1320 a 23 kwietnia 1321) – książę oleśnicki, syn Henryka III głogowskiego i Matyldy brunszwickiej. W chwili śmierci ojca (1309) znajdował się pod opieką starszych braci, Henryka Wiernego i Konrada, choć formalnie został dopuszczony do współrządów.

Przy podziale ojcowizny (1312) Bolesław wraz z Konradem otrzymali dzielnicę obejmującą zarówno część Śląska (Oleśnica, Namysłów), jak i Wielkopolski (Gniezno i Kalisz). Krótko potem (1312–1313), przy kolejnym podziale, Bolesław otrzymał Oleśnicę i Gniezno W tym samym czasie utracił jednak posiadłości wielkopolskie wskutek buntu Wielkopolan (1312–1313) i pozostała mu skromna dzielnica oleśnicka. Nie miał żony i potomstwa.

Autor hasła:

Tomasz Jurek – profesor doktor habilitowany, historyk mediewista związany z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji, poświęconych m. in. średniowiecznej historii Śląska. Współautor „Słownika władców polskich”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. „Słownik władców polskich” (Wydawnictwo Poznańskie 1999) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.