Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bolesław (książę niemodliński 1313–1362/1365)

Bolesław w 1313 roku wzniósł w Niemodlinie zamek. Stara gotycka budowla wtopiła się całkowicie w późniejsze renesansowe mury.

fot.D. Galus/CC BY-SA 3.0 pl Bolesław w 1313 roku wzniósł w Niemodlinie zamek. Stara gotycka budowla wtopiła się całkowicie w późniejsze renesansowe mury.

Bolesław (ur. ok. 1290–1295, zm. ok. 1362–1365) – książę niemodliński, najstarszy syn Bolesława I opolskiego i jego żony Agnieszki. Po śmierci ojca (1313) rządził początkowo całym księstwem opolskim. Po przeprowadzeniu podziału ojcowizny (najpóźniej w 1316 roku) uzyskał Niemodlin.

Podobnie jak ojciec pozostawał we wrogich stosunkach z Władysławem I Łokietkiem. W walce z nim zdobył przelotnie ziemię wieluńską (poświadczony w jej posiadaniu 1318–1321). W 1327 roku złożył hołd lenny królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu i uznał się za wasala Czech. Często przebywał na dworze króla Jana i jego następcy Karola IV. Wyruszył wraz z królem Janem na wyprawę na Litwę (1329). Brał udział w koronacji cesarskiej Karola IV w Rzymie (1355).

Pod koniec życia zamanifestował jednak nieoczekiwanie związek z polska: popadłszy w spór z oddanym Czechom biskupem wrocławskim Przecławem z Pogorzeli, pozwał go przed sąd króla polskiego Kazimierza III Wielkiego (1358). Pod wpływem stanowczej interwencji cesarza pospieszył jednak z wyjaśnieniem, że dokonał tego tylko na złość biskupowi, nie zaś z zamiarem zakwestionowania swej zależności od Królestwa Czeskiego.

Z małżeństwa z Eufemią, córką Henryka VI wrocławskiego, zostawił synów: Bolesława (zm. 1367–1368), już za życia ojca zaufanego dworzanina i sędziego dworu cesarza Karola IV, przebywającego przeważnie poza Śląskiem, Wacława (zm. 1369) i Henryka (zm. 1382), książąt niemodlińskich, oraz córki: Małgorzatę (wydaną za hrabiego Ulryka von Leuchtenberg), Juttę (wydaną za księcia opawskiego Mikołaja II z rodu Przemyślidów), Annę, Jadwigę i Elżbietę (wszystkie trzy w klasztorze Klarysek we Wrocławiu). Żaden z synów Bolesława nie miał potomstwa.

Autor hasła:

Tomasz Jurek – profesor doktor habilitowany, historyk mediewista związany z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji, poświęconych m. in. średniowiecznej historii Śląska. Współautor „Słownika władców polskich”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. Słownik władców polskich (Wydawnictwo Poznańskie 1999) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.