Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bernard Zwinny (książę lwówecki 1281–1286)

Pieczęć Bernarda Zwinnego

fot.domena publiczna Pieczęć Bernarda Zwinnego

Bernard Zwinny (ur. ok. 1253–1257, zm. 25 kwietnia 1286) – książę śląski na Lwówku, najmłodszy syn Bolesława II Rogatki i Jadwigi anhalckiej. W chwili śmierci ojca (w 1278 roku) był już pełnoletni, ale nie ma pewności, czy od razu otrzymał od starszych braci, Henryka Grubego i Bolka, własną dzielnicę.

Jako pan Lwówka poświadczony jest dopiero w 1281 roku. O jego rządach wiadomo bardzo niewiele. Razem z braćmi walczył przeciwko księciu wrocławskiemu Henrykowi IV Prawemu (w 1281 roku). Nie ożenił się i zmarł bezpotomnie.

Przydomek zawdzięczał swej sprawności fizycznej – potrafił wbiec na stertę 14 kłód drewna i zeskoczyć tak, by pewnie stanąć na nogach. To jedyne, co zapamiętali o nim współcześni.

Autor hasła:

Tomasz Jurek – profesor doktor habilitowany, historyk mediewista związany z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji, poświęconych m. in. średniowiecznej historii Śląska. Współautor „Słownika władców polskich”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. „Słownik władców polskich” (Wydawnictwo Poznańskie 1999) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.