Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Albert (książę strzelecki 1323 – ok. 1370)

Książę Albert wzniósł w Strzelcach Opolskich zamek w stylu gotyckim.

fot.K. Kurzacz/CC BY-SA 3.0 Książę Albert wzniósł w Strzelcach Opolskich zamek w stylu gotyckim.

Albert (ur. ok. 1300–1310, zm. ok. 1366–1375) – książę opolski na Strzelcach Wielkich, najmłodszy syn Bolesława I opolskiego i jego żony Agnieszki. W chwili śmierci ojca (w 1313 roku) był jeszcze małoletni. Brak pewności, czy własną dzielnicę w Strzelcach otrzymał już przy okazji podziału dziedzictwa między starszymi braćmi: Bolesławem niemodlińskim i Bolesławem II opolskim (najpóźniej w 1316 roku).

Pierwsze ślady samodzielnych rządów Alberta są późniejsze o kilka lat (1323 rok). Niewiele wiadomo o jego dziejach. Jako pan maleńkiej dzielnicy nie liczył się w polityce. Był jednak jedynym księciem na Górnym Śląsku, który w 1327 roku nie złożył hołdu lennego królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu.

W późniejszych (od 1335 roku) dokumentach, opisujących zasięg czeskiego zwierzchnictwa lennego, wymienia się jednak także Strzelce. Stanowi to nierozstrzygniętą do dziś zagadkę: może w 1327 roku uważany był jeszcze za pozostającego pod opieka starszych braci (którzy złożyli wtedy hołd), może złożył hołd w późniejszym terminie, może zaś król czeski nie dbał po prostu o hołd tego słabiutkiego książątka. Możliwe jednak, że Albert nigdy nie uznał się za wasala Czech.

Związany był potem z dworem węgierskim (był posłem króla Ludwika do papieża w 1346 roku, jeździł z jego matką Elżbieta do Akwizgranu w 1357 roku). Data jego śmierci nie jest znana, musiała ona nastąpić między 1366 a 1375 rokiem. Z małżeństwa z Agnieszką, córką burgrabiego magdeburskiego Burcharda, miał córkę Elżbietę, wydaną za Władysława Białego.

Autor hasła:

Tomasz Jurek – profesor doktor habilitowany, historyk mediewista związany z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji, poświęconych m. in. średniowiecznej historii Śląska. Współautor „Słownika władców polskich”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. Słownik władców polskich (Wydawnictwo Poznańskie 1999) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.