Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Władysław Bułhak

Władysław Bułhak

Historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie historii polskiego wywiadu. Publikował m.in. w „Przeglądzie Historycznym”, „Kwartalniku Historycznym” i "Mówią wieki". Współautor książki "Szpiedzy PRL-u". Jako wicedyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN przeprowadził z gen. Ścibor-Rylskim filmowy wywiad (tzw. notację) na temat jego relacji z oficerami Służby Bezpieczeństwa PRL.

Najnowsze publikacje:

Logo Instytutu Pamięci Narodowej

Powojnie | 28.04.2017

„Był prawdziwym bohaterem”. Władysław Bułhak z IPN odpowiada na nasze pytania o generała Ścibora-Rylskiego

Najstarszy żyjący dowódca powstańczego oddziału. Prezes Związku Powstańców Warszawskich. Ale dla wielu Polaków: zdrajca, który splamił swój życiorys. O współpracę z UB zapytaliśmy pana generała. Teraz pytamy człowieka, który z ramienia IPN-u jako pierwszy wysłuchał jego historii.