Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Mikołaj Banaszkiewicz

Avatar

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Zajmuje się rosyjskimi tradycjami reformatorskimi, dziejami liberalnej myśli politycznej w przedrewolucyjnej Rosji i polityką historyczną Federacji Rosyjskiej.

Autor opublikował łącznie 1 artykułów.

Najpopularniejsze:

Najczęściej komentowane:

Sorry. No data so far.

Najnowsze publikacje:

XIX wiek | 03.11.2017

„Migranci wbrew swej woli” (Swietłana Mulina)

Polityka karna rosyjskiego samowładztwa, mająca na celu zgnębienie powstańczego ducha. Chociaż problematyka ta doczekała się szeregu opracowań, wciąż pozostaje tu ogrom zagadnień niezbadanych. Ten obszar uzupełnia Swietłana Mulina, która dotyka spraw bliskich sercu bodaj każdego Polaka.