Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Jarosław Czubaty

Avatar

Historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu historii Polski pierwszych dekad XIX stulecia. Autor takich prac, jak "Księstwo Warszawskie 1807-1815" czy "Warszawa 1806-1815. Miasto i ludzie".

Najnowsze publikacje:

Przywódcą pierwszego polskiego powstania narodowego został Tadeusz Kościuszko.

Nowożytność | 17.04.2018

„Nie masz broni, która by się oparła kosie”. Jak Kościuszko chciał wygrać pierwsze polskie powstanie narodowe?

W 1794 roku Rzeczpospolita, okrojona przez dwa kolejne rozbiory, podjęła ostatni wysiłek, by zapobiec swojemu upadkowi. Nieliczna konspiracja, przygotowująca insurekcję, liczyła na wsparcie ze strony wszystkich warstw społecznych. Co udało się osiągnąć i jakie wzorce tradycja powstańcza utrwaliła...

Generał Jan Henryk Dąbrowski na czele Legionów. Akwarela Juliusza Kossaka z 1882 roku

XIX wiek | 29.11.2017

Jak powstały Legiony Dąbrowskiego, o których wszyscy śpiewamy w hymnie? I czym właściwie były?

Z ziemi włoskiej do Polski? Nawet najważniejszym politykom zdarza się mylić słowa hymnu. I nic dziwnego. Historia Legionów Dąbrowskiego jest dzisiaj niemal zupełnie zapomniana.