Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bartłomiej Gajos

Bartłomiej Gajos

Pracownik Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, doktorant w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w historii ZSRS i polityce historycznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą pamięci o rewolucji październikowej w Związku Sowieckim i Rosji.

Najnowsze publikacje:

Sesja Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich.

Dwudziestolecie międzywojenne | 05.12.2017

Skutki rewolucji lutowej. Czy w 1917 roku Rosja mogła się stać wolnym i demokratycznym krajem?

Jeśli coś łączy zwolenników i przeciwników tezy o możliwości zaistnienia demokracji w Rosji, to tendencja do wskazywania na rok 1917. To on zdeterminował polityczną drogę naszego wschodniego sąsiada. Od tego, co wówczas nastąpiło przez całe kolejne stulecie będzie...