Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Mitawą (7 stycznia 1622)

Hetman polny litewski Krzysztof Radziwiłł

fot.Michel van Miereveld/domena publiczna Hetman polny litewski Krzysztof Radziwiłł

Bitwa pod Mitawą, bitwa pod Jelgavą, oblężenie Mitawy (7 stycznia 1622) – W czasie wojny polsko-szwedzkiej o Inflanty król szwedzki Gustaw Adolf zajął stolicę ks. Kurlandii Mitawę. 7 I hetman polny litewski Krzysztof Radziwiłł na czele 3-tys. wojsk zdobył miasto, jednak na skutek braku piechoty i artylerii nie udało mu się opanować silnie bronionego zamku. Po kilkumiesięcznej blokadzie Litwini zmusili głodem załogę zamku do kapitulacji.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.