Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Wschową (13 lutego 1706)

Bitwa pod Wschową, bitwa pod Fraustadt (13 lutego 1706) – W czasie wielkiej wojny północnej król August II i car Piotr I zaplanowali jednoczesne dwustronne uderzenie na wojska szwedzkie od strony wschodniej i zachodniej. Zadanie to od zachodu miał wykonać stojący na Śląsku nowo sformowany korpus wojsk saskich pod dowództwem gen. Johanna Matthiasa Schulenburga. Korpus ten liczył ok. 18 tys. ludzi, w większości świeżego rekruta. Mimo protestów generała, na wyraźny rozkaz Augusta II korpus przekroczył granicę i skierował się przeciwko operującej w Wielkopolsce 13-tys. armii szwedzkiej gen. Karla Gustawa Rehnschiölda.

12 II pod Wschową oba wojska stoczyły krwawą bitwę, która zakończyła się całkowitą klęską Sasów. Straty szwedzkie były wysokie i wynosiły ok. 2 tys. ludzi zabitych i rannych, natomiast korpus Schulenburga przestał istnieć.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Materiały na temat bitwy pod Wschową z portalu CiekawostkiHistoryczne.pl:

Pobieranie danych…