Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Warszawą (28-30 lipca 1656)

Bitwa pod Warszawą, bitwa warszawska (28-30 lipca 1656) – W czasie „potopu” doszło tu do największej bitwy w dziejach wojen polsko-szwedzkich. Siły polskie liczyły ok. 25 tys. wojska regularnego, 10–13 tys. pospolitego ruszenia oraz 2 tys. Tatarów. Wojska szwedzko-brandenburskie, dowodzone przez króla Karola Gustawa i elektora Fryderyka Wilhelma, liczyły tylko ok. 18 tys. ludzi, ale przeważały siłą ognia i wyszkoleniem żołnierzy.

28 VII Szwedzi podjęli nieudaną próbę przełamania polskich szańców. Następnego dnia doszło do bitwy w otwartym polu. Kiedy Szwedzi ruszyli do natarcia, nastąpiła wielka szarża polskiej i litewskiej husarii (1200 koni), prowadzona przez pisarza polnego litewskiego Aleksandra Hilarego Połubińskiego. Po początkowych sukcesach została zatrzymana ogniem szwedzkiej piechoty. W bitwie tej ks. Bogusław Radziwiłł uratował życie królowi Karolowi Gustawowi, zaatakowanemu przez polskiego husarza Jakuba Kowalskiego. Rozstrzygnięcie nastąpiło trzeciego dnia, kiedy szwedzcy piechurzy zepchnęli piechotę polską z pasa wydm i dotarli do mostu, przez który przeprawiały się cofające się oddziały polskie.

Wojsko uległo rozproszeniu, ponosząc znaczne straty – ok. 2 tys. ludzi. Straty szwedzkie sięgały tysiąca ludzi.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Materiały na temat bitwy pod Warszawą z portalu CiekawostkiHistoryczne.pl:

Pobieranie danych…